آذری زبانها


آذری زبانها :: ????ﺂكـάžάřΐال????
1/30

آذری


عضو شوید
????ﺂكـάžάřΐال???? ...

سلام خوش امدین

8 months ago
????ﺂكـάžάřΐال???? ...

Galaxy Created

8 months ago

سیاره شما در حال حاضر در دسترس است برای پارسی زبانان ، به ویژه مردم ایران ، افغانستان ، تاجیکستان ، ارمنستان است.YouPlanet, meet & call stranger planets