فقط قوشاچای🤘


فقط قوشاچای🤘 :: AFGJLLIUG
4/100

تــوهیــن و بــے ادبــیــ 🚫 ♨️شــاخ بــازیــ ❌👊 ♨️ ممنوع📛⛔️ 


عضو شوید
AFGJLLIUG

Hello be khodam

1 years ago
AFGJLLIUG

Galaxy Created

1 years ago

سیاره شما در حال حاضر در دسترس است برای پارسی زبانان ، به ویژه مردم ایران ، افغانستان ، تاجیکستان ، ارمنستان است.YouPlanet, meet & call stranger planets