کورد


کورد :: ایران کورد :: Said کورد :: بهزاد
27/100


Приєднуйтесь
ایران

سلام

6 months ago
Said

سلام

11 months ago
بهزاد

سلام
💣

11 months ago
بهزاد

سلاو

11 months ago
0o[شاهزاده آریایی]o0 ...

گیتمن کلی شاقاسم باتشکر😐

11 months ago
pasha

ینی تخمی تخیلی ترین برنامه تاریخ این برنامه س

11 months ago
pasha

سلام

11 months ago
Elias

سلام

11 months ago
ای روزگار

س

1 years ago
Hoji

سِلام

1 years ago

Наразі YouPlanet доступний для носіїв перської мови, особливо жителів Ірану, Афганістану, Таджикистану, Вірменії.YouPlanet, meet & call stranger planets