کورد


کورد :: ایران کورد :: Said کورد :: بهزاد
27/100


Aderire
ایران

سلام

6 months ago
Said

سلام

11 months ago
بهزاد

سلام
💣

11 months ago
بهزاد

سلاو

11 months ago
0o[شاهزاده آریایی]o0 ...

گیتمن کلی شاقاسم باتشکر😐

11 months ago
pasha

ینی تخمی تخیلی ترین برنامه تاریخ این برنامه س

11 months ago
pasha

سلام

11 months ago
Elias

سلام

11 months ago
ای روزگار

س

1 years ago
Hoji

سِلام

1 years ago

YouPlanet attualmente disponibile per i parlanti persiani, in particolare i cittadini dell'Iran, dell'Afghanistan, del Tagikistan e dell'Armenia.YouPlanet, meet & call stranger planets