کورد


کورد :: ایران کورد :: Said کورد :: بهزاد
27/100


عضو شوید
ایران

سلام

6 months ago
Said

سلام

11 months ago
بهزاد

سلام
💣

11 months ago
بهزاد

سلاو

11 months ago
0o[شاهزاده آریایی]o0 ...

گیتمن کلی شاقاسم باتشکر😐

11 months ago
pasha

ینی تخمی تخیلی ترین برنامه تاریخ این برنامه س

11 months ago
pasha

سلام

11 months ago
Elias

سلام

11 months ago
ای روزگار

س

1 years ago
Hoji

سِلام

1 years ago

سیاره شما در حال حاضر در دسترس است برای پارسی زبانان ، به ویژه مردم ایران ، افغانستان ، تاجیکستان ، ارمنستان است.YouPlanet, meet & call stranger planets