آذری زبانها🐺یاشاسن آذری میلت


آذری زبانها🐺یاشاسن آذری میلت :: ????ﺂكـάžάřΐال????
10/100

🔭چت. دوستی.آزاد🚜بی احترامی نکن تا همچنان آقا صدات کنیم<3 (u) >:) 📢


Приєднуйтесь

Наразі YouPlanet доступний для носіїв перської мови, особливо жителів Ірану, Афганістану, Таджикистану, Вірменії.YouPlanet, meet & call stranger planets