آذری زبانها🐺یاشاسن آذری میلت


آذری زبانها🐺یاشاسن آذری میلت :: ????ﺂكـάžάřΐال????
10/100

🔭چت. دوستی.آزاد🚜بی احترامی نکن تا همچنان آقا صدات کنیم<3 (u) >:) 📢


عضو شوید

سیاره شما در حال حاضر در دسترس است برای پارسی زبانان ، به ویژه مردم ایران ، افغانستان ، تاجیکستان ، ارمنستان است.YouPlanet, meet & call stranger planets