آذربایجان


آذربایجان :: ????ﺂكـάžάřΐال???? آذربایجان :: دانی آذربایجان :: aref abbaspoor
16/100


Присоединиться
دانی

سلام

10 months ago
aref abbaspoor

سلام

10 months ago
krallar krali

سلام

11 months ago
امیر

سلام

1 years ago
maraI

سلام

1 years ago
ایران

سلام

1 years ago
Mustafa Tayefeh

Galaxy Created

1 years ago

YouPlanet в настоящее время доступен для говорящих на персидском языке, особенно для жителей Ирана, Афганистана, Таджикистана, Армении.YouPlanet, meet & call stranger planets