کهکشانی ها


کهکشانی ها ::
2/100

این کهکشان توسط تیم سیاره شما ساخته شده، از این فضا می توانیم برای صحبت راجع به برنامه سیاره شما استفاده کنیم


Присоединиться

Galaxy Created

1 years ago

YouPlanet в настоящее время доступен для говорящих на персидском языке, особенно для жителей Ирана, Афганистана, Таджикистана, Армении.YouPlanet, meet & call stranger planets