کهکشانی ها


کهکشانی ها ::
2/100

این کهکشان توسط تیم سیاره شما ساخته شده، از این فضا می توانیم برای صحبت راجع به برنامه سیاره شما استفاده کنیم


Aderire

Galaxy Created

1 years ago

YouPlanet attualmente disponibile per i parlanti persiani, in particolare i cittadini dell'Iran, dell'Afghanistan, del Tagikistan e dell'Armenia.YouPlanet, meet & call stranger planets