بدنبال.رفیق.پایه.بامعرفت

::
IRAN
LEVEL 81

رفیق پایه سفرتفریع. چت ازادکشف این سیاره
Message

سیاره شما در حال حاضر در دسترس است برای پارسی زبانان ، به ویژه مردم ایران ، افغانستان ، تاجیکستان ، ارمنستان است.YouPlanet, meet & call stranger planets