آرتین

::
IRAN
LEVEL 38

ظاهر شادی دارم😊 اماغرق دردمکشف این سیاره
Message

سیاره شما در حال حاضر در دسترس است برای پارسی زبانان ، به ویژه مردم ایران ، افغانستان ، تاجیکستان ، ارمنستان است.YouPlanet, meet & call stranger planets