شهرام

::
IRAN
LEVEL 86

شیرازم پایه خرج کردن واسه عشق کردنکشف این سیاره
Message

سیاره شما در حال حاضر در دسترس است برای پارسی زبانان ، به ویژه مردم ایران ، افغانستان ، تاجیکستان ، ارمنستان است.YouPlanet, meet & call stranger planets