ایمان قائدوند

::
IRAN
LEVEL 49کشف این سیاره
Message
ایمان قائدوند :: ایمان قائدوند

ایمان قائدوند

من از دریایی طوفانی گذر کردم.. مرا از نم نم باران نترسانید.

1

سیاره شما در حال حاضر در دسترس است برای پارسی زبانان ، به ویژه مردم ایران ، افغانستان ، تاجیکستان ، ارمنستان است.YouPlanet, meet & call stranger planets