مرتضی

::
IRAN
LEVEL 39

من که رفتم از اینجا نصیحت : الکی به کسی شارژ ندهید خدانگهدارتون 😔🤗کشف این سیاره
Message

سیاره شما در حال حاضر در دسترس است برای پارسی زبانان ، به ویژه مردم ایران ، افغانستان ، تاجیکستان ، ارمنستان است.YouPlanet, meet & call stranger planets